TERMENI SI CONDITII

INTRODUCERE


Acest site este operat de SC VACANTA TUR SRL, cu sediul social în Buzau, strada Unirii 201, bloc  B1, Parter, CIF RO4697149, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J10/1568/1993. Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de rezervare prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Termeni și Condiții”).

SC VACANTA TUR SRL, proprietara a Casa Cu Tei isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui website, precum si Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

UTILIZATORUL va citi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.

Politica de confidențialitate, Politica de rezervare, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții “Termeni și Condiții”.

Prin acceptarea “Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate SC VACANTA TUR SRL, precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizeze acest site web.

SC VACANTA TUR SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și Condițiile”. Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

UTILIZATORUL se va asigura că revine periodic la această pagină pentru a se asigura că este familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor “Termeni și Condiții”.

UTILIZATORUL poate determina momentul când “Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul “Termeni și Condiții SC VACANTA TUR SRL”, mențiune denumită “actualizat la data de ….”

În măsura în care exista un conflict între acești “Termeni și Condiții SC VACANTA TUR SRL” și alți Termeni și Condiții suplimentari și speciali prezentați pe site, “Termenii și condițiile” suplimentare și speciale vor prevala.

Acești “Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de SC VACANTA TUR SRL, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați Termenii și Condițiile, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, „Site-ul”), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului („Serviciile”).

DEFINITIILE TERMENILOR FOLOSITI în PREZENTUL DOCUMENT

Prezenții “Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site, precum și serviciilor prestate de către SC VACANTA TUR SRL prin intermediul site-ului său.

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand SC VACANTA TUR SRL;

COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

CASA CU TEI – înseamnă denumirea punctului de lucru al societatii SC VACANTA TUR SRL

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către SC VACANTA TUR SRL utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de SC VACANTA TUR SRL, destinate utilizatorilor săi;

SITE WEB – înseamnă site-ul https://www.casacutei.ro/;

SECTIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile https://www.casacutei.ro/;

SPAM – înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitata interzisa de lege atâta timp cat nu exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). SC VACANTA TUR SRL nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR – este orice persoana fizica care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă. În cazul în care UTILIZATORUL va achizitiona servicii online organizate de SC VACANTA TUR SRL și colaboratorii săi, este necesară înregistrarea cu user și parolă;

VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului https://www.casacutei.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

UTILIZATORUL este responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.

De asemenea, UTILIZATORUL este de acord:

(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și

(ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea sa fie exacte, actuale și complete.

Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau SC VACANTA TUR SRL are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, SC VACANTA TUR SRL are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.

Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către SC VACANTA TUR SRL și a punctelor lor de lucru.

SC VACANTA TUR SRL nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.

COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează UTILIZATORUL în formularul de contact pus la dispoziție de către SC VACANTA TUR SRL, utilizatorul este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:

 • comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul sa o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;
 • comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;
 • comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;
 • restricționeze sau împiedică accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;
 • accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
 • modificarea site-ului în orice mod sau orice forma, în scopul de a obține acces neautorizat la site;
 • utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;
 • folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;
 • exprimarea în md expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentând-le că fiind aprobate de SC VACANTA TUR SRL, fără acordul SC VACANTA TUR SRL acordat în prealabil, în forma scrisa;
 • prezentarea că fiind o alta persoana sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictiva, inclusiv că și colaborator al SC VACANTA TUR SRL sau reprezentant al SC VACANTA TUR SRL;
 • transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile SC VACANTA TUR SRL sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către SC VACANTA TUR SRL);
 • utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel;
 • transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
 • modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Site-ului;
 • eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;
 • comportamente de hărțuire în mediul online;
 • crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții SC VACANTA TUR SRL;
 • folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul SC VACANTA TUR SRL prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site;
 • culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
 • încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.

De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.

În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către SC VACANTA TUR SRL recunoaște și este de acord că:

 • mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate;
 • SC VACANTA TUR SRL nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;
 • SC VACANTA TUR SRL nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;
 • SC VACANTA TUR SRL are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea SC VACANTA TUR SRL;
 • UTILIZATOR nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la SC VACANTA TUR SRL în nici un caz.

COPYRIGHT

Intregul continut al site-ului SC VACANTA TUR SRL – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea SC VACANTA TUR SRL si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara SC VACANTA TUR SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

MOD DE LUCRU

Prin accesarea site-ului SC VACANTA TUR SRL folosirea, vizitarea, cumpararea de servicii sau trimiterea de e-mail-uri adresate SC VACANTA TUR SRL, comunicarea se realizeaza in mod electronic, considerandu-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificarilor de la SC VACANTA TUR SRL in modalitate electronica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe site.

Datele de rezervare ale utilizatorilor sunt confidentiale. La rezervare se transmit la Casa Cu Tei doar informatiile esentiale necesare efectuarii rezervarii. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare. Datele de rezervare trebuie completate cu atentie. SC VACANTA TUR SRL poate anula fara avertisment rezervarile efectuate pentru care se constata ca au fost introduse date eronate. De asemenea, SC VACANTA TUR SRL poate anula orice rezervare efectuata de catre un utilizator care nu poate fi contactat telefonic in legatura cu rezervarea efectuata, dar nu si daca utilizatorul respectiv a mai efectuat rezervari prin SC VACANTA TUR SRL si acestea au fost onorate sau daca serviciile rezervate au fost platite in avans sau garantate cu carte de credit.

Odata cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat. SC VACANTA TUR SRL isi asuma dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului SC VACANTA TUR SRL structurii acestuia sau orice alte modificari ce ar putea afecta site-ul, fara a fi necesara vreo notificare prealabila catre utilizatori in acest sens. SC VACANTA TUR SRL nu va putea fi facut responsabil pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc si nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi de pe site-ul SC VACANTA TUR SRL, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii site-urilor in cauza.

INCĂLCAREA TERMENILOR și CONDIȚIILOR. DAUNE-INTERESE.

Încălcarea acestor “Termeni și Condiții”, inclusiv folosirea neautorizata a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua masuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură.

UTILIZATORUL înțelege și este de acord că rămâne la libera alegere a SC VACANTA TUR SRL, și fără o notificare prealabilă, că SC VACANTA TUR SRL poate restricționa sau bloca accesul UTILIZATORUI la site sau la serviciile oferite de acesta, că poate anula anumite evenimente, poate refuza sa onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu UTILIZATORUL ori cu o persoana care acționează în mod concertat cu UTILIZATORUL, dacă SC VACANTA TUR SRL consideră că “Termenii și Condițiile”, drepturile SC VACANTA TUR SRL, partenerilor săi sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate că atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a SC VACANTA TUR SRL, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în alta modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

SC VACANTA TUR SRL nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar SC VACANTA TUR SRL nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate intre UTILIZATOR și o terță parte.

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoana răspunzătoare pentru orice daună cauzata sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea SC VACANTA TUR SRL și / sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că SC VACANTA TUR SRL încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze SC VACANTA TUR SRL la adresa de e-mail casacuteimonteoru@gmail.com ,iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite SC VACANTA TUR SRL să contacteze UTILIZATORUL. SC VACANTA TUR SRL va încerca să soluționeze problemele Utilizatorului cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.

RĂSPUNDERE

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici SC VACANTA TUR SRL și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători  față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu site-ul sau materialele prezentate pe site.

PUBLICITATE

Newsletter-ele SC VACANTA TUR SRL sunt transmise prin intermediul entităților care formează brandul SC VACANTA TUR SRL. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care UTILIZATORUL completează formularul de contact pus la dispoziție de către SC VACANTA TUR SRL, acesta are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin completarea formularului de dezabonare pus la dispoziție pe pagina principală, denumită și „Home Page” .

Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezenții „Termeni și Condiții”.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ și JURISDICȚIE

Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum și a serviciilor la care are acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română. Prin folosirea site-ului (vizitarea sau cumpararea serviciilor), utilizatorul se declara de acord asupra faptului ca legile romane vor guverna ‘Termeni si conditii’ de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizator si SC VACANTA TUR SRL .

Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanta, in conformitate cu legile romane in vigoare.

Orice persoana are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aceasta are dreptul de a solicita SC VACANTA TUR SRL să șteargă informațiile referitoare la persoana sa, contactând SC VACANTA TUR SRL, în scris, pe adresa: casacuteimonteoru@gmail.com.

ÎNCETAREA

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezenții “Termeni și Condiții” .

SC VACANTA TUR SRL își rezervă dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești “Termeni și Condiții”, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea Site-ului sau a oricărei Secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetata a drepturilor de autor. La încetarea acestor “Termeni și Condiții”, dreptul de a utiliza Site-ul va înceta imediat, și UTILIZATORUL va distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.

UTILIZATORUL este de acord că orice încetare a accesului la sau utilizarea Site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că SC VACANTA TUR SRL poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice un acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere.

UTILIZATORUL este de acord că SC VACANTA TUR SRL nu este răspunzătoare pentru UTILIZATOR sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la Site sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterala.

ALTE CLAUZE

SC VACANTA TUR SRL își rezerva dreptul de a revizui și de a actualiza acești “Termeni și Condiții”, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, precum și a Politicilor de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal și a politicii privind modulele cookie, atunci când accesați Site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca UTILIZATORUL are întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină poate să le adreseze la adresa de e-mail: casacuteimonteoru@gmail.com.

SC VACANTA TUR SRL are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului precum și prestările de servicii aferente, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. SC VACANTA TUR SRL nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului sau, fără că prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.

De asemenea, serviciile confirmate de către SC VACANTA TUR SRL, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de SC VACANTA TUR SRL.

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toata perioada și pe parcursul căreia UTILIZATORUL vizitează site-ul și în cazul în care încetează să mai aibă calitatea de utilizator al site-ului, va trebui sa respecte în continuare obligațiile din Termenii de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.

Daca UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termeni și Condiții” este rugat să nu utilizeze site-ul.